Toon kandidaten van


Roer & Overmaas

Remy Sleijpen

Remy Sleijpen

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Ursula Wijnen-Kivit

Ursula Wijnen-Kivit

Lijst 2

Waterbelang Westelijke Mijnstreek
Margon Nusteling

Margon Nusteling

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Jim Janssen

Jim Janssen

Lijst 5

Waterbelang Maastricht
Roy Pustens

Roy Pustens

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Gerard Vanhommerig

Gerard Vanhommerig

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Twan Schevers

Twan Schevers

Lijst 2

Waterbelang Westelijke Mijnstreek
Josette Van Wersch

Josette Van Wersch

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Guus Horssels

Guus Horssels

Lijst 5

Waterbelang Maastricht
Paul Kuppers

Paul Kuppers

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Huub Quaedvlieg

Huub Quaedvlieg

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
John Hanbeukers

John Hanbeukers

Lijst 2

Waterbelang Westelijke Mijnstreek
Cyriel Drummen

Cyriel Drummen

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Lei Thewissen

Lei Thewissen

Lijst 5

Waterbelang Maastricht
Marc Breugelmans

Marc Breugelmans

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Sjef Jonker

Sjef Jonker

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Rob Schwillens

Rob Schwillens

Lijst 2

Waterbelang Westelijke Mijnstreek
John Coenen

John Coenen

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Marij Cox

Marij Cox

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Jan Middelveld

Jan Middelveld

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Eric Bours

Eric Bours

Lijst 2

Waterbelang Westelijke Mijnstreek
Jacques Blom

Jacques Blom

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Sylvester Mussche

Sylvester Mussche

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Yannick Lataster

Yannick Lataster

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Jos Schlössels

Jos Schlössels

Lijst 2

Waterbelang Westelijke Mijnstreek
Joep van der Linden

Joep van der Linden

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Rene Meijers

Rene Meijers

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Maria Paulissen

Maria Paulissen

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Math Horrichs

Math Horrichs

Lijst 2

Waterbelang Westelijke Mijnstreek
Nicole Vroon - Closset

Nicole Vroon - Closset

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Ruud Horsmans

Ruud Horsmans

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Huub Beckers

Huub Beckers

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Maurits van der Werff

Maurits van der Werff

Lijst 2

Waterbelang Westelijke Mijnstreek
Ton Minten

Ton Minten

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Marieke  Wijnbeld

Marieke Wijnbeld

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Hans Peters

Hans Peters

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Ralph Diederen

Ralph Diederen

Lijst 2

Waterbelang Westelijke Mijnstreek
Giel Frantzen

Giel Frantzen

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Edwin Kurstjens

Edwin Kurstjens

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Bert Lanckohr

Bert Lanckohr

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Marcel Smeets

Marcel Smeets

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Ydo Hoeben

Ydo Hoeben

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Harrie Drummen

Harrie Drummen

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Dirk van Melick

Dirk van Melick

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Jorn Ballas

Jorn Ballas

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Martin Ronden

Martin Ronden

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Wim Kemp

Wim Kemp

Lijst 6

Waterbelang Midden-Limburg
Hannie Heine-van Dartel

Hannie Heine-van Dartel

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Jos Oostenbach

Jos Oostenbach

Lijst 4

Waterbelang Heuvelland
Charles Claessens

Charles Claessens

Lijst 1

Waterbelang Parkstad
Ellie Franssen-Muijtjens

Ellie Franssen-Muijtjens

Lijst 1

Waterbelang Parkstad

Peel & Maasvallei

Ad van Iersel

Ad van Iersel

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Ger Driessen

Ger Driessen

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Rein Dupont

Rein Dupont

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Paul Stelder

Paul Stelder

Lijst 5

Waterbelang Venlo
Henk Stribos

Henk Stribos

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Fred Bongers

Fred Bongers

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Bert Felling

Bert Felling

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Ruud Hermans

Ruud Hermans

Lijst 5

Waterbelang Venlo
Thieu Bongers

Thieu Bongers

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Sjaak Selen

Sjaak Selen

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Theo Witjes

Theo Witjes

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Pierre Janssen

Pierre Janssen

Lijst 5

Waterbelang Venlo
Frans van Dael

Frans van Dael

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Sjaak Jenniskens

Sjaak Jenniskens

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Harry van den Berg

Harry van den Berg

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Ben Heijligers

Ben Heijligers

Lijst 5

Waterbelang Venlo
Nadine Alofs

Nadine Alofs

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Peter Nouwen

Peter Nouwen

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Jacqueline Custers-Keursten

Jacqueline Custers-Keursten

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Wiel Hermans

Wiel Hermans

Lijst 5

Waterbelang Venlo
Paul Peeters

Paul Peeters

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Eric Geurts

Eric Geurts

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Lee Tonnaer

Lee Tonnaer

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Jo Peeters

Jo Peeters

Lijst 5

Waterbelang Venlo
Luuk Venner

Luuk Venner

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Loes Wijnhoven-Dirckx

Loes Wijnhoven-Dirckx

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Koos van Eekeren

Koos van Eekeren

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Tom Verhaegh

Tom Verhaegh

Lijst 5

Waterbelang Venlo
Harry Coolen

Harry Coolen

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Frans Willems

Frans Willems

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Anne Thielen

Anne Thielen

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Ton Drissen

Ton Drissen

Lijst 5

Waterbelang Venlo
Jan Strous

Jan Strous

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Bob Vostermans

Bob Vostermans

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Jacqueline Konings

Jacqueline Konings

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Aissa Meziani

Aissa Meziani

Lijst 5

Waterbelang Venlo
Pieter van Melick

Pieter van Melick

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Marcel Beelen

Marcel Beelen

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Henk Hendriks

Henk Hendriks

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Jos Teeuwen

Jos Teeuwen

Lijst 5

Waterbelang Venlo
Frans Kurstjens

Frans Kurstjens

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Ger van Rensch

Ger van Rensch

Lijst 2

Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Jac Derikx

Jac Derikx

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Wendy Janssen-Camp

Wendy Janssen-Camp

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Jacob Knoops

Jacob Knoops

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Maurice Schreurs

Maurice Schreurs

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Ger Mulders

Ger Mulders

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Margriet Nouwen-Jacobs

Margriet Nouwen-Jacobs

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Gerda van Stelten-Houterman

Gerda van Stelten-Houterman

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Antoine Hekers

Antoine Hekers

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Nic Vloet

Nic Vloet

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Tiny Reijnders-Seerden

Tiny Reijnders-Seerden

Lijst 1

Waterbelang Land van Weert en Leudal
Marc Nabuurs

Marc Nabuurs

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Johan Menkhorst

Johan Menkhorst

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Rob Arts

Rob Arts

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Marloes Hermsen-Kuijltjes

Marloes Hermsen-Kuijltjes

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Ingrid Voncken-Janssen

Ingrid Voncken-Janssen

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Jac van Bergen

Jac van Bergen

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen
Jan Loonen

Jan Loonen

Lijst 3

Waterbelang Venray en Maasduinen