Uitslagen

In de beide waterschappen zijn vanaf 2008 25 zetels te verdelen. 16 daarvan zijn er voor de ingezetenen, 4 geborgde voor de landbouw, 3 geborgde voor het bedrijfsleven en 2 voor de natuur/terreinbeheerders. In 2015 blijft deze verdeling gelijk.

In 2017 zal het aantal zetels in het gefuseerde waterschap 30 zetels bedragen: 21 voor de ingezetenen, 4 vanuit de landbouw, 3 vanuit het bedrijfsleven en 2 vanuit de natuur/terreinbeheerders.

In 2017 zullen van deze 21 zetels voor ingezetenen er 14 komen vanuit Roer en Overmaas en 7 vanuit Peel en Maasvallei. Deze verdeling is gebaseerd op de verhouding in inwonertallen. Er komen geen nieuwe verkiezingen in 2017. De resultaten van 2015 bepalen de zetel toewijzing in 2017. De lijsten/kandidaten met het hoogste aantal stemmen gaan door naar 2017, volgens het kieswetsysteem.

Bekijk de uitslagen van 2008