Wat gaat Waterbelang voor u doen?

Voorop staat ons inzetten voor een doelmatige en doeltreffende fusie van de beide waterschappen per 1 januari 2017. Deze structuurverandering is vastgesteld door Provinciale Staten. Waterbelang wil deze structuurverandering ten dienste laten komen van bedrijven, instellingen en burgers. Immers de inhoud staat voorop en niet de structuur. In hoofdlijnen gaan wij in de komende jaren onze pijlen richten op de volgende zaken:

  • Inzet voor de veiligheid achter dijken en kaden
  • Zorgen voor schoon water door doelmatige waterzuivering
  • Het realiseren van voldoende water op de goede plek, zowel voor de natuur als voor de boeren
  • Waterbelang kan dat niet alleen, daarom staat samenspraak met betrokken burgers en ondernemers voorop
  • Waterbelang kiest daarbij voor een praktische aanpak, zonder onnodige regeldruk


Stem daarom op 18 maart op Waterbelang. Uw stem draagt dan bij aan onze inzet:
Beter water voor minder geld